Formaldehit İçermez

Kullandığımız suntalamın içeriğinde ki ‘Formaldehit’ salınım miktarı sağlığa zarar vermeyecek düzeydedir